BESLUITENLIJST VAN VAST BUREAU

Gemeente Holsbeek

Zitting van donderdag 18 maart 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 16:00

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 18 03 2021

 

Notulen vast bureau van 11 maart 2021

 

 

BESLUIT

Eenparig

 

Enig artikel.

Het verslag van de zitting van 11 maart 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 18 03 2021

 

OCMW personeel - verhoging eindejaarstoelage

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 18 03 2021

 

Aanvraag onbetaald verlof als recht

Publicatiedatum: 25/03/2021