BESLUITENLIJST VAN VAST BUREAU

Gemeente Holsbeek

Zitting van donderdag 25 maart 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 16:00

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 25 03 2021

 

Notulen vast bureau van 18 maart 2021

 

 

BESLUIT

Eenparig

 

Enig artikel.

Het verslag van de zitting van 18 maart 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 25 03 2021

 

OCMW personeel - uitbreiding prestaties

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 25 03 2021

 

Dringende maatregelen - voedselhulp - doelgroep gebruikers  OCMW

 

 

Voorgeschiedenis

         Beslissing van het Vast Bureau van 7 mei 2020 aangaande maatregel voedselhulp.

         Beslissing van het Vast Bureau van 15 oktober 2020 aangaande maatregel voedselhulp.

         E-mail van de POD Maatschappelijke Integratie van 22 december 2020, aangaande de omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 29 juni 2020 betreffende de dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de OCMW's.

 

Feiten en context

         De sector van de voedselhulp is zwaar getroffen door de coronacrisis. Hierdoor heeft de regering extra financiële middelen vrijgemaakt.

         De maatregel is in het leven geroepen om de meest kwetsbare mensen de kans te geven om in hun voedselbehoefte te voorzien.

         De toelage richt zich tot de gebruiker van het OCMW in de ruime zin, met name de persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van openbare dienstverlening die behoort tot de opdrachten van het OCMW.

         OCMW Holsbeek krijgt een totaal budget van 2.376 euro ter beschikking (initieel was dit slechts 594 euro, nadien 1.188 euro).

         Het OCMW kan zelf kiezen hoe de toelage aangewend wordt, namelijk voor :

          de bedeling van voedselpakketten

          de bedeling van kant-en-klare maaltijden

          de uitreiking van aankoopbonnen voor de aankoop van voeding

          aankoop van basishygiënemateriaal ter bescherming van COVID-19 voor de begunstigden

          de toelageperiode werd verlengd tot en met 30 juni 2021.

 

Juridische gronden

         Omzendbrief van 1 december 2020 tot wijziging van de omzendbrief van 29 juni 2020 betreffende de dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de OCMW's.

 

Argumentatie

         Gelet op de korte tijdspanne waarbinnen dit budget opgebruikt moet worden en de individuele noden van de cliënten opteert OCMW Holsbeek opnieuw voor voedselbonnen, maar in combinatie met aankoop van basishygiënemateriaal ter bescherming tegen COVID-19.

         Lokale handelaars werden gecontacteerd. AD Delhaize Holsbeek en Carrefour Nieuwrode staan er opnieuw voor open om samen te werken.

         Gelet op het feit dat OCMW Holsbeek slechts een beperkt budget van in totaal 2.376 euro krijgt (de helft werd tijdens de eerste twee periodes al opgebruikt), het ruime aantal cliënten en de uiteenlopende cliëntprofielen, opteert OCMW Holsbeek voor voedselbonnen (waarbij zal vermeld worden dat basishygiënemateriaal ook mag aangekocht worden) ten bedrage van 20 euro.

         De dienst welzijn en samenleven stelt een lijst op van cliënten die in aanmerking komen voor één of meerdere voedselbonnen. Deze lijst wordt ter beslissing voorgelegd aan het bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting van 6 april 2021.

         Voedselbonnen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de aankoop van voedsel en/of de aankoop van basishygiënemateriaal.

 

Financiële gevolgen

Budgetsleutel

Geraamde uitgave

 

€ 2.376

 

Budgetsleutel

Geraamde inkomsten

 

€ 2.376

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Het vast bureau beslist om gebruik te maken van de dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW. De toelageperiode loopt van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2021. OCMW Holsbeek krijgt hiervoor een bedrag van 2.376 euro uitgekeerd.

 

Art. 2.

Het vast bureau beslist om opnieuw bonnen voor de aankoop van voeding en basishygiënemateriaal ter bescherming tegen COVID-19 uit te reiken. Hiervoor zal het OCMW samenwerken met:

         AD Delhaize Holsbeek.

         Carrefour Nieuwrode.

De voedselbonnen hebben een waarde van 20 euro en kunnen enkel gebruikt worden voor de aankoop van voedsel en basishygiënemateriaal ter bescherming tegen COVID-19.

 

Art. 3.

De maatschappelijk werkers stellen een lijst op van cliënten die in aanmerking komen voor één of meerdere voedselbon(nen). Deze lijst wordt ter beslissing voorgelegd aan het bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting van 6 april 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 25 03 2021

 

OO - levering print en kopieerpapier

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 25 03 2021

 

Bestellingen - betalingen

 

 

Juridische gronden

         Artikel 84 van het Decreet lokaal bestuur.
Het vast bureau gaat de verbintenissen, die niet te maken hebben met toekenning van individuele steunen, aan namens het OCMW.

         Artikels 265 tot en met 272 van het Decreet lokaal bestuur.
Deze artikelen regelen de ontvangsten en uitgavencyclus voor het OCMW-bestuur.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Aanrekeningen

Het vast bureau stelt betaalbaar de mandatenlijsten :

         2020/491 voor een totaal bedrag van 14.084,99 euro.

         2021/78 voor een totaal bedrag van 28.912,51 euro.

 

Art. 2.

Bestellingen

Het vast bureau neemt kennis van de voorstellen en beslist de bestelling van het nummer 2021/7.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021