BESLUITENLIJST VAN VAST BUREAU

Gemeente Holsbeek

Zitting van donderdag 01 april 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 16:00

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 01 04 2021

 

Notulen vast bureau van 25 maart 2021

 

 

BESLUIT

Eenparig

 

Enig artikel.

Het verslag van de zitting van 25 maart 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 01 04 2021

 

Aanstelling jobstudent - administratie

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 01 04 2021

 

Bestellingen - betalingen

 

 

Juridische gronden

         Artikel 84 van het Decreet lokaal bestuur.
Het vast bureau gaat de verbintenissen, die niet te maken hebben met toekenning van individuele steunen, aan namens het OCMW.

         Artikels 265 tot en met 272 van het Decreet lokaal bestuur.
Deze artikelen regelen de ontvangsten en uitgavencyclus voor het OCMW-bestuur.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Aanrekeningen

Het vast bureau stelt betaalbaar:

         de mandatenlijst 2021/84 voor een totaal bedrag van 20.917,93 euro.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/04/2021