AGENDA VAN DE GRD

Gemeente Holsbeek

Zitting van dinsdag 28 april 2020

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 20:00

 

 

Overzicht punten

Zitting van GRD van 28 04 2020

 

Politieverordening - pandemie COVID-19 - virtuele zitting gemeenteraad en OCMW-raad - bekrachtiging

Overzicht punten

Zitting van GRD van 28 04 2020

 

Politieverordening - pandemie COVID-19 - afgelasting gemeenteraad en ocmw-raad 24 maart  - bekrachtiging

Overzicht punten

Zitting van GRD van 28 04 2020

 

Poltieverordening - pandemie COVID-19 - voorrangsregeling zorgpersoneel in lokale handelszaken - bekrachtiging

Overzicht punten

Zitting van GRD van 28 04 2020

 

Fluvius OV - algemene vergadering 27 mei 2020 - bepaling mandaat

Overzicht punten

Zitting van GRD van 28 04 2020

 

PBE - algemene vergadering 30 juni 2020 - bepaling mandaat

Overzicht punten

Zitting van GRD van 28 04 2020

 

GBS - verlenging scholengemeenschap - periode 2020-2026 - goedkeuring

Overzicht punten

Zitting van GRD van 28 04 2020

 

E-boekendienst openbare bibliotheek - overeenkomst Cultuurconnect - goedkeuring

Overzicht punten

Zitting van GRD van 28 04 2020

 

Samenwerkingsovereenkomsten natuurproject Het Holsbeeks Broek - uittredingsvoorwaarden pachter - bekrachtiging

Overzicht punten

Zitting van GRD van 28 04 2020

 

De natuur in onze gemeente versterken

Overzicht punten

Zitting van GRD van 28 04 2020

 

Aanvullend verkeersreglement - Suikerhoek - parkeerverbod - goedkeuring

Overzicht punten

Zitting van GRD van 28 04 2020

 

OO - aankoop elektrische energie voor installaties, gebouwen en openbare verlichting en adviesverlening bij de aankoop van aardgas voor installaties en gebouwen 2020-2025 - vaststelling plaatsingsprocedure - goedkeuring in house samenwerking met Aspiravi Energy

Overzicht punten

Zitting van GRD van 28 04 2020

 

Overheidsopdracht - bouw school Nieuwrode - perceel 2 - HVACS - aanstelling derde - bekrachtiging gunning - goedkeuring verhoogde raming

Overzicht punten

Zitting van GRD van 28 04 2020

 

Overheidsopdracht - pastorie Kortrijk-Dutsel fase 5 - restauratie gevels - goedkeuring eindafrekening

Overzicht punten

Zitting van GRD van 28 04 2020

 

Vragenkwartier