BESLUITENLIJST VAN CBS

Gemeente Holsbeek

Zitting van donderdag 08 april 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 14:15

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst met besluiten van het college van burgemeester en schepenen bekend (artikel 285, §1 Decreet lokaal bestuur)

 

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Notulen vorige zitting

 

 

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Lijst met besluiten algemeen directeur - periode 1Q2021

 

 

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Gemeentepersoneel - aanstelling opvang

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Gemeentepersoneel - administratief medewerker

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

GBS en VBS - resultaten aanmeldingen

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

GBS KD - tijdelijke aanstelling - kleuterleidster

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

GBS KD - TADD en leerachterstand wegwerken

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

GBS KD - reaffectatie - kleuterleidster

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

GBS KD - tijdelijke aanstelling - kleuterleidster

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

GBS KD - aanstelling lerarenplatform

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Aanvraag plaatsing grafteken

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

GROS - ontwerpverslag - 1 april 2021

 

 

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

GROS - verslag 1 februari 2021

 

 

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

IDAHOT - regenboogvlag - 17 mei 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Brief van Unique Regenbooghuis van 31 maart 2021 met de vraag tot deelname aan IDAHOT op 17 mei 2021.

 

Feiten en context

         De gemeente beschikt over een regenboogvlag.

         Op maandag 17 mei 2021 is het IDAHOT-dag (= de internationale dag tegen homofie en transfobie).

 

Juridische gronden

         Het decreet lokaal bestuur.

 

Argumentatie

         De gemeente neemt sinds een aantal jaren deel aan IDAHOT, het bestuur vindt het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in de gemeente, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid.

         De regenboogvlag wordt uitgehangen tijdens IDAHOT, de vlag van de provincie Vlaams-Brabant wordt tijdens deze dag vervangen door de regenboogvlag.

         De deelname aan IDAHOT wordt bevestigd via de website van het Holebihuis.

 

Bijlagen

         Brief van Unique Regenbooghuis van 31 maart 2021 met de vraag tot deelname aan IDAHOT op 17 mei 2021.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Enig artikel.

Het college van burgemeester en schepenen engageert zich voor IDAHOT, de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie, op 17 mei 2021. Op die dag wordt de regenboogvlag uitgehangen aan het gemeentehuis. Deze vlag staat symbool voor de stellingname tegen discriminatie en homo- en transfobie. De gemeentelijke medewerking wordt uitdrukkelijk via de website van het Holebihuis gemeld.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Welzijnsraad - ontwerpverslag - 10 februari 2021

 

 

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Omgevingsproject Siebens - Leuvensebaan 332

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Omgevingsproject - Kouterstraat 9

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Rooilijn- en onteig. plan Hulsbergweg - inname 33

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Rooilijn- en onteig. plan Hulsbergweg - inname 26

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Tijdelijke verkeersregeling - rommelmarkt VK Holsbeek - woensdag 21 juli 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Aanvraag van VK Holsbeek tot het organiseren van een rommelmarkt op het grondgebied van de gemeente.

 

Feiten en context

         De rommelmarkt vindt plaats op woensdag 21 juli 2021.

 

Juridische gronden

         Artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

         Artikel 286§1 van het decreet lokaal bestuur.

De reglementen en verordeningen worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Politieverordeningen worden ook bekendgemaakt via aanplakbrief.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op 15 juni 2019:

gunstig advies voor het parkeerverbod in de Verhaegenstraat langs de zijde van de onpare huisnummers.

          Eenrichtingsverkeer

          in de St. Maurusstraat: tussen de Rotselaarsebaan en de Verhaegenstraat, verboden in de richting van de Verhaegenstraat.

          in de Verhaegenstraat: tussen de Kortrijksebaan en de Verhaegenstraat 28, verboden in de richting van de Verhaegenstraat 28..

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, de deelnemers en bewoners is een tijdelijke verkeersregeling noodzakelijk.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Op woensdag 21 juli 2021 van 05.00 uur tot 18.00 uur geldt eenrichtingsverkeer op volgende openbare weg:

         Verhaegenstraat

          tussen het kruispunt met Kortrijksebaan en Verhaegenstraat 28, in de richting van Verhaegenstraat 28 voor ieder bestuurder te sluiten.

 

Art. 2.

Op woensdag 21 juli 2021 van 05.00 uur tot 18.00 uur geldt een stilstaan- en parkeerverbod op de volledige rijbaan van volgende openbare weg:

         Verhaegenstraat

          tussen het kruispunt met Wingeweg en het kruispunt met Schuttersveld.

 

Art. 3.

De wegbeheerder brengt de nodige signalisatie aan, volgens wettelijke bepalingen:

         borden fig. C1 en F19

         borden fig. E1.

 

Art. 4.

Er moet steeds een vrije doorgang voor de hulpdiensten (4m breed en 4m hoog) vrij blijven. Men mag geen obstakels in deze doorgang plaatsen.

 

Art. 5.

Overtredingen op deze politieverordening worden bestraft met politiestraffen.

 

Art. 6.

Indien de federale overheid, in kader van de COVID-19-crisis, bijkomende maatregelen oplegt moeten deze gerespecteerd worden. Het is steeds mogelijk dat de activiteit niet kan doorgaan als gevolg van deze crisis. Het gemeentebestuur is verplicht om de maatregelen opgelegd door een hogere overheid toe te passen. Indien de activiteit niet mag doorgaan, gelden ook de in dit besluit opgenomen toelatingen niet.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Tijdelijke verkeersregeling - doortocht wielerwedstrijd Elite Nationaal te Rotselaar - 15 mei 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Aanvraag van 1 februari 2021 van dhr. Verbeeck tot het organiseren van wielerwedstrijd voor elite nationaal te Rotselaar met een doortocht op het grondgebied van de gemeente.

 

Feiten en context

         De wielerwedstrijd vindt plaats op zaterdag 15 mei 2021.

 

Juridische gronden

         Artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

         Artikel 286, §1 van het decreet lokaal bestuur.

De reglementen en verordeningen worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Politieverordeningen worden ook bekendgemaakt via aanplakbrief.

 

Adviezen

         Advies van de politie van 1 april 2021 luidt gunstig.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, de deelnemers en bewoners is een tijdelijke verkeersregeling noodzakelijk.

         De start en de aankomst van de wielerwedstrijd vinden plaats in Rotselaar (Wezemaal).

         De wielerwedstrijd komt op het grondgebied Holsbeek op volgende openbare wegen:

          Rot

          Panoramastraat

          Appelweg

          Vlasselaar

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Op zaterdag 15 mei 2021 van 13.00 uur tot 18.00 uur geldt eenrichtingsverkeer op volgende openbare wegen:

         Rot

          tussen het kruispunt met Grensstraat (Gelrode) en het kruispunt met Kraaikant, in de richting van Grensstraat (Gelrode) voor ieder bestuurder te sluiten.

         Panoramastraat

          tussen het kruispunt met Kraaikant en het kruispunt met Appelweg, in de richting van Kraaikant voor ieder bestuurder te sluiten.

         Appelweg

          tussen het kruispunt met Panoramastraat en het kruispunt met Klein Vlasselaar (Wezemaal), in de richting van Panoramastraat voor ieder bestuurder te sluiten.

         Vlasselaar

          tussen de aansluiting met Klein Vlasselaar (Wezemaal) en de aansluiting met Steenweg op Nieuwrode (Wezemaal), in de richting van de aansluiting met Klein Vlasselaar (Wezemaal) voor ieder bestuurder te sluiten.

 

Art. 2.

Op zaterdag 15 mei 2021 van 11.30 uur tot 19.00 uur wordt een verbod van stilstaan en parkeren ingesteld op de volgende openbare wegen:

         Rot

          op de volledige rijbaan.

         Panoramastraat

          op de volledige rijbaan.

         Appelweg

          op de volledige rijbaan.

         Vlasselaar

          op de volledige rijbaan.

 

Art. 3.

De wegbeheerder brengt de signalisatie aan. Het college geeft toelating aan de gemeente Rotselaar om de nodige signalisatie op het deel Vlasselaar te plaatsen volgens de wettelijke bepalingen.

 

Art. 4.

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om de omwonenden van het parkoers op de hoogte te brengen van de tijdelijke verkeersregeling.

 

Art. 5.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Art. 6.

Indien de federale overheid, in kader van de COVID-19-crisis, bijkomende maatregelen oplegt moeten deze gerespecteerd worden. Het is steeds mogelijk dat de activiteit niet kan doorgaan als gevolg van deze crisis. Het gemeentebestuur is verplicht om de maatregelen opgelegd door een hogere overheid toe te passen. Indien de activiteit niet mag doorgaan, gelden ook de in dit besluit opgenomen toelatingen niet.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Omgevingsmelding - Verhaegenstraat 34 - bemaling

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Evenement - Raid en run - 25 april 2021 - geluid

 

 

Voorgeschiedenis

         E-mail van 1 april 2021 van B.L. namens Lizards Lubbeek Leuven voor het houden van een raid en natuurrun ter hoogte van het kasteel van Horst.

 

Feiten en context

         Het sportevenement vindt plaats op 25 april 2021 tussen 9 u en 18 u met verschillende looproutes en een duo raid.

         Het is een publiek evenement met toegangsprijs.

         Er wordt gevraagd om elektronische versterkte muziek te mogen spelen toto max. 85 dB(A) over de gehele tijd.

         Tevens zal een startpistool gebruikt worden tussen 9 u en 15 u.

         Er zal bewegwijzering aangebracht worden.

         Parking wordt voorzien op het veld van ANB en de parking aan het kasteel. Parkeerwachters worden voorzien.

         Volgens de aanvrager werd toelating gevraagd voor het uitvoeren van de handelingen in/aan beschermd onroerend erfgoed.

         het aantal deelnemers wordt beperkt tot 400

         Er is geen gezamenlijke start. Deelnemers zullen onmiddellijk wanneer ze toekomen en zich hebben klaargemaakt, individueel kunnen vertrekken.

         De aankomst van de deelnemers wordt gespreid in de tijd door hen op voorhand in te delen in tijdslots.

         Maximaal 200 deelnemers kunnen vertrekken tussen 9 en 12u en nog eens 200 deelnemers tussen 12u en 15u

         Een deelnemer mag slechts een kwartier op de site aanwezig zijn tussen aankomst en vertrek.  Dit betekent dat er op elk moment slechts een 30 tal deelnemers ter plaatse zullen zijn.

         Deelnemers moeten onmiddellijk vertrekken na aankomst

         Alle inschrijvingen gebeuren op voorhand, ter plaatse zal er geen inschrijving meer mogelijk zijn.

         Alles gebeurt in openlucht

         Er worden geen dranken, noch voedsel aangeboden op de site.

 

Juridische gronden

         Het gemeentelijk reglement op geluidshinder goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 17 november 2017

          Art. 3 - muziek mag geen abnormale hinder veroorzaken, tenzij mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde.

         Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, rubriek 32 inzake geluid.

         Vlarema artikel 5.3.12.1 Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage (vanaf 2022 is dat 95%).

         Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 ("het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014")

          onderafdeling 5 Specifieke toelatingsplichten voor beschermde cultuurhistorische landschappen

          12° het organiseren van grote evenementen, die het normaal gebruik van het beschermd cultuurhistorisch landschap overstijgen;

 

Argumentatie

         De wedstrijd waarvoor deze geluidvergunning wordt gevraagd vindt plaats tijdens de daguren.

         Indien het evenement zorgt voor overlast in de buurt, kan de politie steeds optreden.

         Er mag niet geparkeerd worden in de smalle straten. Parkeerwachters moeten mee een oogje in het zeil houden.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking toe op het geluid in het kader van het Vlarem en van het gemeentelijk reglement betreffende geluidsoverlast beginnend op zondag 25 april 2021 vanaf 9 uur en eindigend om 18 uur.

         Het maximale decibel gehalte bedraagt 85 dB(A) Laeq,15 min.

         Het versterkte geluid beperkt zich tot de omgeving van het kasteel van Horst.

 

Art. 2.

Buiten de toegestane afwijking in artikel 1, moeten de normen van het gemeentelijk reglement betreffende het geluid worden nageleefd.

 

Art. 3.

De geluidsversterkers moeten zodanig worden geplaatst dat geluidsverstrooiing naar buiten tot een minimum beperkt wordt (boxen gericht richting publiek, niet richting omwonenden. Het college raadt aan om dit op voorhand uit te testen).

 

Art. 4.

Om wildplassen te voorkomen, moeten de organisatoren voldoende toiletgelegenheid voorzien.

 

Art. 5.

Alle nodige vergunningen en attesten met betrekking tot brandveiligheid en burgerlijke aansprakelijkheid moeten kunnen worden voorgelegd. Kunnen de correcte vergunningen niet worden voorgelegd, dan behoudt het college zich het recht voor het evenement af te lasten.

 

Art. 6.

De aanvragers zijn verantwoordelijk voor het aanbrengen van de nodige signalisatie betreffende de parkeergelegenheid en het vrijhouden van voldoende doorgang voor de hulpdiensten.

 

Art. 7.

Indien niet alleen van het openbaar domein wordt gebruik gemaakt, moeten de organisatoren toelating krijgen van de eigenaar/beheerder van de betrokken percelen om dergelijke activiteiten op zijn/hun terrein te mogen uitoefenen.

 

Art. 8.

Aangezien gebruik gemaakt wordt van het openbaar domein, ook voor het parkeren, is de aanvrager van het evenement verantwoordelijk voor de orde, netheid en verkeersveiligheid op de plaatsen die gebruikt worden. De gebruikte locatie moet eventueel gereinigd en in originele toestand achtergelaten worden.

 

Art. 9.

Indien het traject bewegwijzerd wordt, moeten volgende voorwaarden in acht genomen worden:

         de pijltjes mogen niet bevestigd worden door middel van nagels, nietjes of duimspijkers

         de bewegwijzering moet de dag na het evenement weggehaald worden

         er mag geen verf worden aangebracht op de openbare wegen.

 

Art. 10.

Dit besluit kan slechts worden uitgevoerd onder de voorwaarden dat

         uiterlijk 2 weken voor het evenement, de aanvrager een recente CERM-screening met positief attest bezorgt aan de gemeente

         er tijdens de in artikel 1 vermelde periode geen specifieke verbodsbepalingen (Covid-19) meer gelden op het organiseren van dit evenement

         er een toelating gegeven wordt voor de handelingen uitgevoerd in beschermd onroerend erfgoed.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

IGO - INL jaarrapport 2020 en kostendelend principe

 

 

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Herbruikbare luiers - Berkendreef 7

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Verkoop in bewaring genomen voertuig

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Betalingen - bestellingen - invorderingen

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

Fietsbieb - opstart en ondersteuning - 2021-2024

 

 

Voorgeschiedenis

         Initiatief vanuit de Ronde Tafel van het Klimaat, getrokken door Tine V. en Tine B.

 

Feiten en context

         Een Fietsbieb is een ontleenruimte met kwalitatieve tweedehandsfietsen voor ongeveer 2- tot 12-jarigen (van loopfiets tot bijna volwassen fiets).

         Iedereen kan een kinderfiets ontlenen, gebruiken en inwisselen voor een ander/groter exemplaar

          Bijdrage: € 20,00 fietsgeld per jaar + € 20,00 waarborg per fiets.

         Er is één centrale website: www.fietsbieb.be. De Fietsbieb is ontstaan bij beweging.net.

         Tine V. en Tine B. starten het project op en trekken dit met vrijwilligers.

         Men vraagt de gemeente om financiële hulp voor de opstart tem het 4e jaar. Vanaf dan zou de Fietsbieb zelfstandig moeten kunnen werken en voldoende middelen halen uit de jaarlijkse abonnementen.

          Fietsbieb: € 3.000 - opstartkost + kost van € 1.000/jaar (2e tem 4e jaar)

          Onkostenvergoeding van de 30 m² ruimte die Huize Chartreuze ter beschikking stelt

          € 100 éénmalige opstart + € 150/jaar (onkosten elektriciteit, ... )

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

          Art. 56, §3 de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

 

Argumentatie

         De Fietsbieb zet zich in voor het circulaire hergebruiken van kinderfietsen (tot 12j) en is tevens een sociaal project aangezien op deze wijze alle kinderen toch een goede fiets op maat kunnen hebben.

         Om het ‘merk’ Fietsbieb te gebruiken moeten de basiskenmerken onderschreven worden :

          kwaliteitsvolle tweedehands fietsen ter beschikking stellen alleen aan kinderen (van 2 tot ongeveer 12 jaar)

          open staan voor iedereen mits fietsgeld

          schenkers van een kinderfiets krijgen een jaar fietsgeld in ruil

          fietsen moeten wettelijk in orde staan

          het punt wordt gerund door vrijwilligers

          het logo van de 'Fietsbib' wordt gebruikt.

         De opstart van een Fietsbieb® kost € 3.000. Daarvoor krijg je:

          startpakket van 30 fietsen

          administratie (toegang google drive)

          fietsbiebkoffer (herstelkit, fietspomp, klevers, fietsfiches, …)

          vrijwilligersverzekering

          1.000 flyers

          stoepbord opening

          roll-up

          twee opleidingsmomenten vrijwilligers

          back-office administratie

          communicatie.

         Met de jaarlijkse toelage van 1.000 € tijdens de eerste jaren, wordt de fietsvoorraad op peil gehouden voor de periode waarin de Fietsbieb nog over onvoldoende financiën beschikt.

 

Financiële gevolgen

Budgetsleutel

Geraamde uitgave

BD 4 - actie  - MAR 61690000 - BV 0390

€ 3.250,00 jaar 2021

€ 1.150,00 jaar 2022

€ 1.150,00 jaar 2023

€ 1.150,00 jaar 2024

 

Totaal bedrag : € 6.700,00

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het opstarten van een Fietsbieb in de gemeente. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de Fietsbieb.be een project van beweging.net BHV, Pletinckxstraat 19 te 1000 Brussel. Afdeling Leuven, Martelarenlaan 8 te 3010 Kessel-Lo, leuven@beweging.net.

De Fietsbieb vindt een onderkomen in de loods van Huize Chartreuze, Dutselhoek 47.

 

Art. 2.

Het college gaat principieel akkoord met het betalen van de jaarlijkse onkosten die gemaakt worden door Huize Chartreuze, Dutselhoek 47 ten behoeve van de Fietsbieb. Een bedrag van € 150 aan onkosten wordt voorzien van 2021 t.e.m. 2024. Een éénmalige onkost van € 100 voor nieuwe sloten en sleutels wordt toegekend aan Huize Chartreuze.  Er dient geen verzekering genomen voor gebruik van het pand zelf. Dit wordt voorzien door de eigenaar van het pand.

 

Art. 3.

Het college gaat principieel akkoord met een eenmalige opstartkost van € 3.000 aan de Fietsbieb.be. Deze kost is voor 2021. Het college gaat er tevens mee akkoord om in de jaren 2022 t.e.m. 2024 elk jaar € 1.000 te voorzien aan onderhoudskosten voor de Fietsbib.be.

De voorzieningen worden uitgebaat door vrijwilligers. De gemeente zal geen personeel ter beschikking hoeven te stellen voor de uitbating.

 

Art. 4.

Indien zou blijken dat er geen interesse is in het project, kan het college de overeenkomst met de Fietsbieb eenzijdig ongedaan maken. Er zijn dan geen kosten verschuldigd naar toekomstige jaren.

 

Art. 5.

Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad van 27 april as.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 08 04 2021

 

OO - RUP recreatie - site Bruul - opmeting

Publicatiedatum: 15/04/2021