BESLUITENLIJST VAN CBS

Gemeente Holsbeek

Zitting van donderdag 01 april 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 14:15

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst met besluiten van het college van burgemeester en schepenen bekend (artikel 285, §1 Decreet lokaal bestuur)

 

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Notulen vorige zitting

 

 

 

 

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Wijkwerken - aanstelling

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Gemeentepersoneel - vaststelling lijst kandidaten

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Gemeentepersoneel - vaststelling lijst kandidaten

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Vacature vrijwilliger naschoolse opvang

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Aanvraag plaatsing grafteken

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Kampvuurconcerten - editie 2021 - medewerking gemeente

 

 

Voorgeschiedenis

         De beslissing van het college in de zitting van 30 januari 2020 betreffende de medewerking van de gemeente aan de organisatie van de Kampvuurconcerten, editie 2020.

         De beslissing van het college in de zitting van 6 februari 2020 betreffende de medewerking van de gemeente aan de kindervoorstelling van Kapitein Winokio in juni 2020.

         De beslissing van het college in de zitting van 2 juli 2020 waarin de gemeente haar medewerking herbevestigt aan de reorganisatie van de Kampvuurconcerten in de zomermaanden 2020 omwille van de coronacrisis.

         E-mail van organisator Johan Vansina van 10 maart 2021 aan het college, met vraag tot financiële ondersteuning van de Kampvuurconcerten, editie 2021.

 

Feiten en context

         Door de coronacrisis werd een aantal Kampvuurconcerten en de voorstelling van 'Kapitein Winokio' in augustus 2020 geannuleerd.

         Johan Vansina legt voor editie 2021 aan het college een voorlopige planning voor. Een aantal voorstellingen worden hernomen, aangevuld met twee nieuwe artiesten.

         De organisator vraagt aan de gemeente een financiële ondersteuning van 2.500 euro voor editie 2021.

         Het college keurde in de zitting van 6 februari 2020 een financiële bijdrage goed van 1.500 euro (incl. btw) voor de voorstelling van 'Kapitein Winokio'. Dit bedrag staat los van deze aanvraag voor een tussenkomst van 2.500 euro.

 

Juridische gronden

         Het decreet lokaal bestuur, artikel 56.

         De beslissing van het college in de zitting van 30 januari 2020 betreffende de medewerking van de gemeente aan de organisatie van de Kampvuurconcerten editie 2020.

         De beslissing van het college in de zitting van 6 februari 2020 betreffende de medewerking van de gemeente aan de kindervoorstelling van Kapitein Winokio in juni 2020.

         De beslissing van het college in de zitting van 2 juli 2020 waarin de gemeente haar medewerking herbevestigt aan de reorganisatie van de Kampvuurconcerten in de zomermaanden 2020 omwille van de coronacrisis.

 

Argumentatie

         De organisator vraagt aan de gemeente een financiële ondersteuning van 2.500 euro. Voor 5 concerten betekent dit eigenlijk dat de gemeente per concert 500 euro bijdraagt.

         De organisator beschikt over een uitgebreid netwerk aan medewerkers en/of vrijwilligers (velen afkomstig uit de gemeente, zoals KDN United), beschikt over de nodige technische kennis en heeft als professionele concertpromotor een dermate goede relatie met verschillende artiesten waardoor hij, qua artiestengage, een gunstiger bedrag kan bedingen.

         De organisator levert zelf een aanzienlijke financiële bijdrage aan de organisatie van deze concerten. Inkomsten verkrijgt hij door ticketing en catering.

         De concerten bereiken vnl. een publiek van Holsbekenaren maar hebben tegelijkertijd ook een brede regionale uitstraling, zowel op cultureel als op toeristisch vlak.

         Telkens weet hij de 'grotere namen' met aandacht voor muzikale diversiteit, aan te trekken voor deze concerten.

         De voorlopige planning (onder voorbehoud van federale coronamaatregelen):

          zaterdag 15 mei 2021: Yevgueni (herneming van 2020).

          zaterdag 22 mei en zondag 23 mei 2021: Novastar (herneming 2020).

          zaterdag 29 mei 2021: Meskerem Mees.

          zaterdag 5 juni 2021: Frank Vander Linden.

          zondag 13 juni 2021: Kapitein Winokio (herneming 2020).

         Mocht blijken dat deze zomer vooral kleine events met een beperkt publiek mogen georganiseerd worden, dan houdt de organisator graag de mogelijkheid open om de concertreeks te verlengen tot bijvoorbeeld 31 juli 2021. Hij kreeg hiervoor al de toestemming van het Agentschap Natuur en Bos voor het gebruik van de terreinen.

         De organisator gaf aan de dienst vrije tijd aan dat Holsbeekse verenigingen en/of gemeentelijke adviesraden op vrije data tijdens de concertperiode de infrastructuur van de Kampvuurconcerten (tenten, toog- en drankinstallatie, P.A., ...) gratis mogen gebruiken, zodat meerdere initiatieven op dezelfde plek mogelijk zijn.

 

Bijlagen

         E-mail van organisator Johan Vansina van 10 maart 2021 aan het college, met vraag tot financiële ondersteuning van de Kampvuurconcerten, editie 2021.

 

Financiële gevolgen

Budgetsleutel

Geraamde uitgave

BD 5 - actie 070219 - MAR 61690000 - BV 0739

€ 4.000 (incl. btw) (2.500 euro voor de 5 concerten, 1.500 euro voor de voorstelling van Kapitein Winokio)

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de Kampvuurconcerten aan de boomgaard aan het kasteel van Horst tijdens de periode van 15 mei t.e.m. 13 juni 2021 (data onder voorbehoud). De dienst vrije tijd werkt hiervoor samen met de organisator Johan Vansina, o.m. op het vlak van promotie en verkoop van tickets.

 

Art. 2.

De organisator mag aan de gemeente facturen voorleggen ter waarde van 2.500 euro (incl. btw) voor de 5 Kampvuurconcerten. Deze facturen mogen betrekking hebben op o.m. de huur van het logistiek materiaal (tenten, geluid- en lichtinstallatie, toogmateriaal, enz.) of op de honoraria voor de artiesten.

 

Art. 3.

Voor de voorstelling van Kapitein Winokio mag de organisator een aparte factuur van 1.500 euro (incl. btw) voorleggen.

 

Art. 4.

Het college geeft aan Holsbeekse verenigingen en/of gemeentelijke adviesraden mee dat op vrije data tijdens de concertperiode de infrastructuur van de Kampvuurconcerten gratis ter beschikking staat, zodat meerdere initiatieven op dezelfde plek mogelijk zijn.

 

Art. 5.

De betalingen gebeuren met de kredieten die opgenomen zijn in het exploitatiebudget 2021 met als referentie:

         BD 5 - actie 070219 - MAR 61690000 - BV 0739.

 

Art. 6.

Deze evenementen kunnen plaatsvinden op de voormelde data indien de federale noodplanmaatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, die op dat tijdstip van kracht zijn, dergelijke organisaties niet expliciet verbieden.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Omgevingsproject Boeckx - St. Pietersstraat 10

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Omgevingsproject Aerden - Langeveld 98

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Omgevingsproject Schrevens - Groenstraat 46

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Omgevingsproject Livens - Langeveld 22

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Omgevingsproject - Zandstraat 25 - geothermie

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Beroep Deputatie - Leuvensebaan 109

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Beroep Deputatie - Dutselstraat 119

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Verkavelingsattest 202011 - Kerkstraatje

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Rooilijn- en onteig. plan Hulsbergweg - inname 13

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

(Tussen)vonnis overwelving-verkaveling 1/16

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

OO - aankoop ICT-materiaal gemeentescholen

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 01 04 2021

 

Betalingen - bestellingen - invorderingen

Publicatiedatum: 12/04/2021